Návrh a realizácia detskej izby v Lednických Rovniach