Návrh spevnených plôch a zelene okolo rodinného domu v Dolnej Breznici

Návrh spevnených plôch a zelene okolo rodinného domu v Dolnej Breznici